Morricone

Morricone - Città murata, agorà. Veduta da SSO della stoà restaurata
fondisaia_5405c5bc6d786_row_1
Fotografia
fondisaia_5405c5bc6d786_row_3
Stoà
fondisaia_5405c5bc6d786_row_5
Città murata
fondisaia_5405c5bc6d786_row_8
MF/ 55
fondisaia_5405c5bc6d786_row_11
Coo

fondisaia_5405c5bc6d786_row_6

Città murata, agorà. Veduta da sud-sud-ovest della stoà restaurata.